Merchandising Accountant

Ngày đăng tuyển: 12/07/2017 Về trang chủ Tuyển Dụng

Mô tả công việc :

KIỂM SOÁT HÀNG TỒN KHO

+ Quản lý hàng tồn kho gồm cả ký gửi và mua đứt 
+ Lập và theo dõi báo cáo nhập - xuất - tồn hàng hóa
+ Chịu trách nhiệm lập các đề nghị liên quan đến chuyển đổi sản phẩm,luân chuyển kho, xuất nhập điều chỉnh để hỗ trợ Kho thực thi công tác quản lý chính xác số liệu NHẬP- XUẤT - TỒN và cân đối lượng hàng tồn kho ở các kho phục vụ tối ưu nhu cầu bán - giao hàng nhanh.

+ Đối chiếu doanh số ký gửi, kiểm tra, lập phiếu đề nghị mua hàng cho hàng ký gửi bán được trong tháng

KIỂM SOÁT CÔNG NỢ NGÀNH HÀNG

+ Xử lý các chứng từ Nhập - xuất từ nhà cung cấp đồng thời ghi nhận công nợ phải trả
đối chiếu công nợ nhà cung cấp để xuất hóa đơn
+ Xử lý các hóa đơn và nghiệp vụ liên quan đến Chiết khấu thương mại, hóa đơn điều chỉnh tăng giảm …

KIỂM SOÁT THANH TOÁN

+ Quản lý và cân đối dòng tiền thu chi thanh toán với nhà cung cấp.

KIỂM SOÁT HÀNG HÓA, HÓA ĐƠN

+ Theo dõi hàng & hóa đơn trả về ( theo dõi hiện trạng: thu và xuất trả), điều chỉnh, hủy, xuất hóa đơn giảm trừ. 
+ Xuất hóa đơn đầu ra cho kênh B2B, bán trả NCC đồng thời ghi nhận doanh số và các đon hàng bán lẻ phát sinh. ( cần thống nhất với ngành hang, tạm thời chưa triển khai )

THEO DÕI HỢP ĐỒNG

+ Theo dõi và quản lý hiện trạng hợp đồng và các chứng từ phát sinh đi kèm (phụ lục, biên bản, thỏa thuận…).

Yêu cầu :

  • Cao đẳng/Đại học
  • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc cho các công ty kinh doanh online – e-commerce).
  • Sử dụng thanh thạo MS Office, đặc biệt Ms.Excel
  • Chịu áp lực về công việc số liệu, áp lực về độ chính xác cao.
    Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi, hòa đồng.

NẾU BẠN QUAN TÂM ĐẾN VỊ TRÍ NÀY , CLICK VÀO Apply for this job ỨNG TUYỂN NHÉ !