Job Description

Dịch vụ khách hàng là bộ phận rất quan trọng của Tiki. Nơi chúng ta xây dựng hình ảnh ấn tượng về tiki và mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Tiki cần bạn đảm bảo chất lượng dịch vụ theo các tiêu chí chất lượng được đặt ra, huấn luyện về nghiệp vụ, lên kế hoạch cải tiến chất lượng của bộ phận cả về con người lẫn quy trình/ hệ thống.

Mô tả công việc

Đánh giá chất lượng (80%):

 • Có kiến thức tốt về sản phẩm, chính sách và hệ thống trong phạm vi công việc của mình
 • Tham gia vào việc thiết kế tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ và đưa ra tiêu chuẩn dịch vụ cơ bản
 • Đánh giá sự hỗ trợ của nhân viên chăm sóc khách hàng qua các kênh hotline, email, chat, Facebook… và cung cấp dữ liệu cho trưởng nhóm và ban lãnh đạo.
 • Huấn luyện nhóm chăm sóc khách hàng để mang đến trải nghiệm WOW qua định hướng hướng tới dịch vụ khách hàng đặc biệt và hiệu quả tối ưu.
 • Phân tích các phản hồi không hài lòng từ khách hàng
 • Sử dụng kết quả đánh giá để đưa ra dữ liệu và thông tin có tích thực hiện được để đề nghị các hoạt động cải thiện chương trình đào tạo
 • Tham gia thiết kế các chương trình khen thưởng và công nhận về mặt chất lượng của nhân viên dịch vụ khách hàng
 • Đánh giá và theo dõi chất lượng dịch vụ của đối tác thuê ngoài dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công

Đào tạo/ Huấn luyện (20%):

 • Tham gia vào công tác đào tạo nghiệp vụ cho nhân sự chăm sóc khách hàng

Yêu cầu công việc

 • Bằng cấp: Cao đẳng, đại học
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Nói, viết và kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, đội nhóm tốt.
 • Viết tài liệu và thuyết trình
 • Kỹ năng đào tạo để cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng và kinh nghiệm phát triển, cung cấp các khóa học phát triển chuyên nghiệp
 • Thành thạo MS Office

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit
Share:

Salary: Negotiation

Location: Hồ Chí Minh

Team: Growth

Application deadline: 23/03 — 22/04/2021