Job Description

What you‘d contribute/ Mô tả công việc
• Quản lý điều phối nhân viên và ca làm việc , theo dõi chấm công cho đội ngũ nhân viên kho/ Manage employee scheduling and work shifts, monitor attendance for the warehouse staff. 
• Giám sát và quản lý nhân viên xử lý sự vụ phát sinh, đảm bảo tuân thủ các qui trình nhập/ xuất / kiểm tra chất lượng hàng hóa theo đúng quy trình quy định của kho/ Supervise and oversee employees handling incidents, ensuring compliance with the prescribed warehouse import/export/quality inspection processes.
• Thực hiện các báo cáo định kỳ, đề xuất hướng giải quyết/ Generate regular reports and propose solutions.
• Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của quản lý/ Perform ad-hoc tasks as required by management.
 
What you‘d have to succeed for the role/ Yêu cầu công việc
• Có ít nhất hơn 1 năm kinh nghiệm giám sát / quản lý kho vận/ Have at least 1 year of experience in warehouse supervision/management.
• Hiểu biết về vận hành kho, Logicstics/ Understanding of warehouse operations and logistics.
• Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt hiệu quả/ Ability to work effectively in a team and communicate well.
• Thời gian làm việc linh động, sẵn sàng tăng ca, đổi ca khi cần thiết/ Flexible working hours, willing to work overtime, and shift changes when necessary.
- Ca làm việc: 8h-17h , 14h -22h , 22h - 6h/ Work shifts: 8:00 AM - 5:00 PM, 2:00 PM - 10:00 PM, 10:00 PM - 6:00 AM.
 

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit
Share:

Salary: Negotiable

Location: Hồ Chí Minh

Team: Logistics

Application deadline: 07/09 — 07/10/2023