Product Quality Executive

Ngày đăng tuyển: 21/01/2021 Về trang chủ Tuyển Dụng

Job Description

- Phân tích dữ liệu hàng tuần để đánh giá chất lượng sản phẩm của Nhà Bán và kiểm soát chất lượng của chúng dựa trên các chỉ số theo chính sách.
- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ Nhà Bán.
- Đánh giá rủi ro và có hành động để ngăn chặn gian lận, lừa đảo từ Nhà Bán, cũng như các tình huống khác.
- Sử dụng công cụ điều tra để tìm và khóa các sản phẩm rủi ro cao, Nhà Bán có bình luận xấu.
- Điều tra các hoạt động và hành vi đáng ngờ của Nhà Bán có thể gây rủi ro cho Tiki và khách hàng.
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm, tùy từng trường hợp từ khách hàng, đội ngũ nội bộ, Nhà Bán, chủ thương hiệu…
- Phân tích và báo cáo các trường hợp liên quan đến sản phẩm giả/ nhái.
- Nhiệm vụ khác từ người quản lý và các team khác.

Job Requirement

- Có kinh nghiệm về quản trị rủi ro và thương mại điện tử.
- Có kiến thức cập nhật về các quy tắc của cơ quan có thẩm quyền và các quy tắc khác về các sản phẩm và hoạt động kinh doanh bị cấm.
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản, bằng lời nói và trình bày bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.
- Có tinh thần trách nhiệm và định hướng tốt.
- Có khả năng tổ chức, sắp xếp thứ tự ưu tiên và quản lý deadline trong môi trường làm việc có nhịp độ nhanh và đòi hỏi cao.
- Kỹ năng tốt về Microsoft Office (Excel, Word, Power Point).
- Cần có kỹ năng phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

Các bạn có thể nộp hồ sơ tại đây.