[TIKI NHÀ BÈ] CHUYÊN VIÊN HẬU MÃI (KINH NGHIỆM KĨ THUẬT)

Ngày đăng tuyển: 14/07/2020 Về trang chủ Tuyển Dụng

- Nhận sản phẩm từ khách hàng gửi về, kiểm tra sản phẩm để nhận biết lỗi.
- Dựa vào các yếu tố: thời gian KH phản hồi, lỗi sản phẩm, đưa ra hướng xử lý đổi/trả/bảo hành cho từng trường hợp cụ thể.
- Thao tác trên hệ thống quản lý đổi/trả/bảo hành: xử lý, cập nhật thông tin cho khách hàng qua email.
- Thực hiện gọi ra cho KH trong những trường hợp cần thiết để xin thêm thông tin hoặc trao đổi/đề xuất hướng xử lý mới cho khách.
- Liên hệ với NCC theo dõi tiến độ đổi/trả/bảo hành sản phẩm đảm bảo thời gian bảo hành đúng cam kết với khách hàng.